Услуги

Независим финансов одит Одит и мониторинг на проекти, финансирани по програми на ЕС или други международни програми Консултантски услуги свързани с придобивания и преструктуриране на компании („дю дилиджънс“) Вътрешен одит по задание на клиента Данъчни консултации вкл. данъчна защита Преглед на система за вътрешен контрол Структуриране и внедряване на системи за управленско счетоводство Оценка на активи и на цели предприятия

Нашите услуги

  • Независим финансов одит
  • Одит и мониторинг на проекти, финансирани по програми на ЕС или други международни програми
  • Консултантски услуги свързани с придобивания и преструктуриране на компании („дю дилиджънс“)
  • Вътрешен одит по задание на клиента
  • Данъчни консултации вкл. данъчна защита
  • Преглед на система за вътрешен контрол
  • Структуриране и внедряване на системи за управленско счетоводство
  • Оценка на активи и на цели предприятия

Контакт с нас
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy